Deep Atlas

Deep Atlas is gespecialiseerd in de identificatie van mineralen voor de geothermische industrie, de koolstofafvang en -opslag (CCS) en de aardolie-industrie. Ze hanteren een baanbrekende methode om aan de hand van de mineralogie de doorstroombaarheid van gesteenten in de diepe ondergrond geautomatiseerd te voorspellen. De door Deep Atlas verzamelde en geanalyseerde data is van grote waarde voor de gas- en olie-industrie, CO2-opslag en vooral ook voor de winning van aardwarmte. 

Artificial Intelligence (AI)

‘De data vormt een belangrijke schakel om de diepe ondergrond te begrijpen’, vertelt oprichter Van Eijndthoven. ‘In vergelijking met bestaande technieken wordt een veel beter inzicht verkregen in de doorstroombaarheid en de opbouw van het betreffende gesteente. Je krijgt, met andere woorden, een zeer gedetailleerd beeld van de (klei)mineralen die tussen de zandkorrels zitten. En ja, als je dat weet kun je een nieuwe boring beter plannen of een bestaande boring optimaliseren.’

Versnellen van de energietransitie

Mede-investeerder NOM licht de investering toe: ‘De technologie van Deep Atlas kan een mooie rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en de groeiende grondstoffenschaarste’, licht Danielle van Dalfsen, investment manager van de NOM, toe. ‘De activiteiten van Deep Atlas sluiten daar natuurlijk heel goed op aan. Bovendien zijn veel partijen terughoudend om bedrijven in deze risicovolle vroege fase te financieren. Terwijl de NOM, net als G-Force Capital en RUG Ventures, voor jonge ondernemingen dan juist het verschil kan maken. Met een vroege fase financiering willen we innovaties in de regio bevorderen, zodat kansrijke initiatieven als Deep Atlas de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.’

Founder: Wijnand van Eijndthoven

Meer informatie: Website Deep Atlas