Perium

Perium is een laagdrempelig platform dat organisaties helpt om digitaal weerbaar te worden en te blijven. Het is een overzichtelijk en laagdrempelig platform dat bedrijven helpt om de sturing en beheersing van risico’s op het gebied van IT, informatiebeveiliging en dataprivacy naar een hoger plan te tillen.

Cyber Security, SaaS

‘Ik merkte steeds vaker dat organisaties zelf het wiel probeerden uit te vinden’, vertelt mede-oprichter Arjan Kremer. ‘Dat zorgde voor allerlei problemen zoals onjuiste toegang tot data, inconsistente data of, vanuit breder perspectief, gebrek aan inzicht en samenhang in bedreigingen, kwetsbaarheden, risico’s en beheersmaatregelen. Terwijl die problemen relatief eenvoudig kunnen worden voorkomen. Simpelweg omdat er op verschillende plekken veel relevante informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld normen, standaarden en best practices. Op Perium wordt al die beschikbare informatie gedeeld en, binnen bepaalde grenzen, voor iedereen toegankelijk gemaakt. En ja, dat bespaart tijd, moeite en denkwerk. En dus wordt het voor organisaties aanzienlijk makkelijker gemaakt om hun weerbaarheid tegen risico’s en bedreigingen te vergroten.’

Schaalbaar platform

Mede-investeerder NOM ligt de investering toe: ‘De schaalbaarheid van het platform in combinatie met de kennis en expertise van Arjan en Jasper gaven de doorslag voor de gegeven investering’, vertelt Ytsen van der Meer, Investment Manager van de NOM. ‘Vooraf hebben we natuurlijk zorgvuldig onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er in de markt een grote behoefte is aan een dergelijk platform. De oplossingen die momenteel worden aangeboden zijn vrij complex en veelal gericht op één specifieke sector. Perium daarentegen is breed toepasbaar en ook nog eens zeer toegankelijk en laagdrempelig.’

Founders: Arjan Kremer, Jasper de Vries

Meer informatie: Website Perium